A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Menü
Martion Szerepjáték - valósidejű, fantasy alternatív jelenben játszódó fórumos szerepjáték

Útmutató a Martion Szerepjátékhoz
Jegyzetek

Csáky Ferenc

 
A Karpena ösvény diákja, Első évfolyam
Nem: Férfi
Életkor: 17 (születésnap: március 28.)
Testalkat: még a kamaszkora elején áll, vagyis jelenleg elég vékony, sápadt, kissé beteges jellegű
Vonások: viszonylag kellemes, ellenben nem túl arányos arcvonások, ami különösen disszonánssá válik, ha valamilyen érzelem játszik az arcán. Van benne valami taszító....
Szem: az átlagnál picivel nagyobb, enyhén kidülledő, mélykék szemek, kifejezetten nyugtalanító pillantással
Haj: szőkésbarna, normál, konzervatívan félrefésülve hordja
Általános öltözet
Ultrakonzervatív. Fekete félcipő, fekete öltöny (nagy meleg esetén a zakó elmaradhat), fekete ing és fekete nyakkendő. Hűvösebb időben fekete bőrkesztyűk. Mindegy mit visel, akár iskolai talár, akár öltöny vagy pizsama, mindegy, a nyakában hosszú ezüst láncon fityeg egy jellegzetesség: a feszülete, amitől soha nem válik meg.
Első benyomás, kisugárzás
Hogy is mondjam finoman... Hmmm... Nem túl pozitív. Sőt, kifejezetten negatív az első benyomás Ferenccel kapcsolatban. Egyszerűen szinte irreálisan konzervatív, túlságosan koravén ahhoz, hogy kellemes érzések kísérjék a találkozást. Arcra túlságosan érzelemmentes, a viselkedése bár nagyon udvarias, de hangsúlytalan, élettelen. Valahogy összességében hihetetlenül "művinek" hat, mint aki mélyen magába rejt minden gondolatot és érzelmet, csupán egy felszínes mázt mutatva a kívülállóknak. Emiatt majd mindenki eleinte alakoskodónak, őszintétlennek gondolja, kevesen keresik a társaságát. Összességében legyél bár macsó férfiú, vagy akár a legszelídebb lelkületű Hamupipőke, valahogy ha csak ránézel átéled Geszti Péter örökbecsű rap sorainak igazságát: "Két pofon lappang a tenyeredben". Márpedig mind a kettőt szívesek kiosztanád a srácnak, csak hogy valami kis érzelmet láss azon a művi arcon. Kifejezetten nyugtalanító érzés a kidülledő, kék szemeibe belenézni. Mintha a mélyükön valami sötétség honolna. Valami nagyon sötét, de nem olyan mint a hideg és üres űr, inkább mint a tengerek mélye, amelynek feketeségében ott tenyészik valami idegen, amit nem akarsz megismerni. De azért szívesen belelépnél közéjük és beletaposnád a földbe is a csenevész kölyköt. Magad sem érted miért, hisz nem vagy te ilyen. De attól még bizsereg a talpad...

Leírás

"Egy Csákynak nincs története. Históriája csak a családnak van!" - gróf körösszeghi és adorjáni Csáky Elemér, 1720 körül
"A fenti sorok mindent elárulnak emez régi dicsfényét immár rég elveszített családról. A Csákyak a régmúlt időkben, boldog emlékezetű, Árpád ágyékából fakadott királyaink alatt még a legnemesb vérvonalaink egyikének számítottak. Vérük korán elegyede a setétebb tanokkal, a régibb nekromanták sokasága származott a famíliából. Régtől ápolt, oly jó kapcsolataik, amelyek mélyen nyúlának bele amaz római Egyházba, segedelemmel valának nékik s mindennemű szép hazánk béli varázzsal élő személynek amaz boszorkányüldözések idejiben. Emez hát diccsel veretes múltja a Csáky famíliának. Igen ám, de amaz jó emlékezetű Zsigmond uralkodásának korában, a mi Urunk 1393. éviben, a Csáky család feje, Miklós, magasra emelkedék az uralkodói kegyekben s nemes címet, rangot, földet s birtokot, kastélyt s vagyont nyere eladdigi hű szolgálatjával. Ekkoron, hosszas tépelődésnek utána, Miklós gróf eldönté, hogy a talan világban igyekeze a lehető legtöbbet elérni s emez célokért feláldozni hajlandó vala még famíliája oly régi mágikus gyökereit is. Lányait talan nemesekhez adá hozzája, fiai szintúgy talan kisasszonyokat vezetének oltárhoz. Földet s gazdagságot bőven nyere el emezen frigyekkel a Csáky család, de mágikus hagyományuk bizony jelentős megkopott a talan vérrel átmosott erekben. Megmaradt hatalmuk, mi nemzedékről nemzedékre mindég jelentkezék egynémely Csáky ivadékban okosan forgaták, varázslatos segedelemmel magasra törének a talan társadalomban. Ugyanakkor becsületük egyre kisebbede a mi köreinkben, amint az rendes körülmények között szokás is vala. A talan világban a leghíresebb ivadéka a Csáky családnak alighanem Miklós, csanádi püspök, ki megharcola amaz nagy nevű Dózsa György csapataival csatát veszíttetett, melynek utána rút halállal maga is azon sorsra jutott. A mi világunkban viszont leginkább amaz Csáky Bertalan neve kísérté a becsületes lelkeket. Emez Csáky is igen magasra tört a talan világban, fekete átkai nyomán oly sok haláleset, bénulás történt, léptei nyomán oly sok udvaronc tűnt el véglegesen, vagy került ispotályba önnön magában rothadó arccal, hogy még a világunk lelepleződése is küszöbön állhatott volna. Éppen ezért is került elfogatásra, majd vettetett az Áristrom mélyire emez megátalkodott nekromanta. Átkos emlékezete azóta is kísért, bár bizonyosan régóta jobb létre szenderült már, de sok rossz nyelvek suttogják úgy: lelke meg nem nyugodhatott, Csákvárott titokban még ma is ő vala a Csáky család igazi feje. Noha ezen legendának nincs semmiféle bizonyítása, de örökké hideglelősen kísérte minden Csákyt, hisz rossz hírük megelőzé őket, bármerre is irányoznák lábaik." - Perényi Gyula: A nagy mágusfamíliákról egykor és most, 4. fejezet: Elbukott famíliák, Sopron, 1869.

Ha a fentieket elolvastad, akkor a lényeget már tudod. A Csáky család ifjú sarja jelenleg semmiben sem különbözik bármely más hasonló korú, mágikus képességekkel született családtagjától. Kora ifjúságától a régi hagyományok és értékek iránti tiszteletre nevelték, valamint mély vallásosságra. Volt első áldozó, bérmálkozó is elég korán. Nem titkoltan a család papi pályára és hosszú, magasra ívelő karrierre szánja a római katolikus anyaszentegyházban. Hogy ehhez mit szól ő maga? Természetesen nincs véleménye. Pontosabban a neveltetése szerint cselekszik: elfogadja szülei és nagy tekintélyű rokonai döntéseit. Édesapja maga is varázstudó, Csáky István, foglalkozását tekintve politikus, parlamenti képviselő, végzettségére nézve történész. Édesanyja sutta, Csákyné Balogh Annamária, egy pénzpiaci befektetésekkel foglalkozó cég alelnöke. Ferencnek két testvére van. Öccse, Péter, egyelőre még az általános iskolára készül csupán. Nővére, Zsuzsanna, a család fekete báránya. Egy távoli nagynéninél nevelkedik és a többi Csákyval ellentétben az élet mágiák felé orientálódik a hírek szerint. Ferenc egyszerű talan elemi iskolát végzett. Bár korán megmutatkozott néhány vadmágikus esemény a közelében (mint pl egy lebetegített varjú, meg a szobanövényről kiírtott levéltetvek), de ez természetesen nem érte készületlenül a családot. Édesapja foglalkozott a gyermekkel és a szokásaiknak megfelelően csupán a középiskolai szintű tanulmányokra adják mágikus iskolába, természetesen a Martionba. Senkinek nincs kétsége afelől, hogy Karpenás lesz, majdnem minden Csáky az volt. Az egyedüli emlékezetes kivétel Csáky Dömötör jó kétszáz évvel ezelőtt... Azóta a Lelkek Tükre még véletlenül se sorolna be egy Csákyt a Ferfexbe és ez mindenkinek jobb is így... Ferenc csendes, kötelességtudó fiúként készülődik az újabb megmérettetésre. Tudja, hogy családja neve szégyenbillogként fogja elkísérni tanulmányi ideje alatt, erre családja lehetőség szerint felkészítette, de nem érdekli. Céltudatosságra és keménységre nevelték, nem ijed meg a nehézségektől. Tudja, hogy igen jó lesz a tanulmányai során, hisz másként nem is lehet. Ő Csáky. Aszerint is kell teljesítenie.

SZÖVEG1
Jellemrajz és háttér

Igazság szerint ha valakinek, valahogyan sikerülne valóban megismerni Ferencet, akkor közel sem olyan taszító személyiség, mint amit az első benyomás sugall. Tényleg nyugtalanító a fiatalember, de ezért sokkalta inkább neveltetése a felelős, mint a valós személye. Tulajdonképpen neki a régi arisztokrata családok hagyományai szerint nem nagyon volt gyermekkora. A Csáky családban pontosan akkor született, amikor a família hagyományai egy újabb leendő papjelöltet írtak elő, aki az egyházi pályáról segíti a nagy múltú család további gazdagodását és hatalmát. Ferenc valós személyisége nagyon mélyre van temetve, az a fajta végtelenül kicentizett udvariasság, ami köpenyként borul az igazi lelkületére lassanként átveszi (átveheti) a tényleges személyiség szerepét, de ez még ténylegesen nem történt meg. Az egyébként piszokul erős akarattal megáldott gyermek teljesen elesetté és "puhává" válik idősebb családtagjai előtt. Édesapja haragjától rendkívül fél, édesanyja előtt pedig rendkívüli bizonyítási kényszert érez. A vallásosság élete részévé vált a kőkemény családi neveltetés hatására, de ez már kényszeres. Nem érti a hitét, csak vallja. Ettől függetlenül a meggyőződése mély, de értelmileg képtelen alátámasztani. A miniatürizált felnőtt, az udvarias, vallásos, nyugodt kis arisztokrata bálványképe mögött van egy rettenetesen ijedt gyermek. Egy kisfiú, aki fél nagy tekintélyű atyjától, aki megremeg édesanyja pillantásától is, de aki nagyon mélyen, maga előtt is titkolva, szeretne saját személyiséggé válni. Nem csak egy fogaskerekévé a "Csáky gépezetnek". Hanem Csáky Ferenccé. Egy saját identitással és öntudattal rendelkező emberré. Nagyon mélyen titkolja az abeomágia iránti elkötelezett érdeklődését. Titkos vágya, hogy egyszer majd rajongott állatai, a hüllők egyikének, a csörgőkígyónak pikkelyes bőrében élvezze a természet szabadságát. Elsősorban azért, mert a Csáky család ezen ága még sohasem adott a világnak abeomágust. Ő lehetne az első. Az egyetlen erre képes Csáky. Valami, amire saját magától képes, amire nem utasították, amit ő akart és ami megkülönbözteti mindenki mástól. Ami a saját szemében is egyedivé teszi. Persze nagy valószínűséggel erre sohasem lesz képes. Egymaga majdnem biztosan nem merne sohasem szembeszállni a családi befolyással és erővel. Barátokra vagy megértő tanárokra pedig aligha számíthat, hiszen akiket nem riaszt el negatív belső kisugárzása, azok családja nevétől hőkölnek vissza. Csáky Bertalan, a többszörös gyilkos és cselszövő, aki kevés híján előidézett egy nagy arányú lelepleződést. Csáky Miklós, csanádi püspök, a hős Dózsa György ellen hadat vezető, elnyomó főpap. Csáky Dömötör, az egyetlen nem Karpenás (Ferfexes) Csáky, még ezen rossz hírű családban is külön szégyenfolt. Elítélt bűnöző, emberkereskedő és rabszolgakufár. A Halálhoz való abnormális családi vonzalom, ami alól Ferenc sem mentes. A régi családok szemében a feladott mágikus hatalom a talan befolyásért és vagyonért. A komoly szerepvállalás minden aktuális rendszerben, legyen az éppen a nyilasok antiszemitista brutalitása, avagy a kommunista államvezetés, akár az Államvédelmi Hatóság keretein belül is. És ezek csak a legfőbb pontok. Ugyan ki az, aki ezek mögé tudna látni és észrevenni az elesett, de valójában barátságos és segítőkész, tudásra éhes fiatalembert? Hisz aki nem kapott életében szeretetet igazán, az kimutatni is nehezen tudja a sajátját.

És akkor a hideg adatok

Magasság:

162 centiméter (ami már most sejteti, hogy nem lesz alacsony...)

Testsúly:

41 kilogramm (bizony vézna, de nagyon)

Kor:

12 éves jelenleg

Származás:

kevert (Halál - semleges)

Apa:

Csáky István, mágus (Halálra szakosodva), a talan világban tevékenykedő parlamenti képviselő. 42 éves, vérbeli megélhetési politikus. Sosem voltak mélyebb politikai meggyőződései, már vagy fél tucat pártot megjárt a rendszerváltás óta, attól függően, éppen melyikben tudta elérni a legtöbbet. Jobb vagy bal oldal? Konzervatív vagy liberális? Teljesen mindegy neki, nagyszerű szónoki képességeivel akármelyiket képes "meggyőződéssel" vallani. Vérbeli gyermeke a XX. század második felének. Lehengerlő modora van. Ha érdekében áll, ha felette állsz a táplálékláncban, akkor bizony fényesre nyalja a talpadat, ha alatta... nos mindig figyel lefelé is, nem engedi, hogy bárki is a fejére nőjön. Felfelé nyal, lefelé tapos. Intelligenciája megkérdőjelezhetetlen, de a talannál jóval kisebb és élesebb szemű mágikus világban már mindenki tudja mire számíthat ettől a hivatásos hazudozótól. Csáky Istvánnak nincs gerince, bárkinek, bármikor hajlandó eladni magát, befolyását, szavazatát, bármit. De kemény és rideg ember, aki óriási tekintélye segítségével neveli gyermekeit a Csáky család méltó tagjaivá.

Anya:

Csákyné Balogh Annamária, sutta, a talan világban sikeres üzletasszony. Házassága után hamar megismerkedett a természetfeletti világgal és a mai napig irigy is a tény miatt, mely szerint ő nem kapott a Sorstól hasonló képességeket. Ugyanakkor talpraesett és rendkívül széles látókörű nő, aki hamar megértette, milyen lehetőségeket is jelent minden téren az új családja. Istvánnal sohasem voltak egymásba szerelmesek, őszintén szólva kb 5-6 alkalommal látta mindössze a házasságuk előtt, a két család érdeke szülte csupán ezt a frigyet. Ettől függetlenül Anna tiszteli a férjét annak kőkemény jelleméért és képességeiért, talán kedveli is. Az üzleti élet megkeményítette az asszony szívét, könyörtelenül tipor el bárkit, aki az útjában van, de önerőből külön nem keres konfliktust senkivel. Megértette a Csáky család filozófiáját és hataloméhségét, elfogadta abban a helyét és erre neveli gyermekeit is. Maximalista, amit a környezetétől és a gyermekeitől is megkövetel. Tudatosan igyekszik elfojtani anyai érzéseit, bár a családi szeretet fogalmát, ha csak ritkán is, azért tőle ismerték meg gyermekei.

Testvérek:

Zsuzsanna (16), a nővére, akit vagy 5 éve nem látott és Péter (5), az öccse, aki jelenleg még az óvodában őrjíti meg a nevelőket.

Pálca:

egy igen rövid, feketére pácolt magyal pálca, grifftoll maggal (+2 átkokra és Halál típusú varázslatokra)

Kedvelt dolgok:

- Szereti a humán tárgyakat, főképp a történelmet, a filozófiát és a teológiát, szabadidejében is szívesen olvas utána ezeknek

- Morbidnak tűnhet, de talán vére hívó szava is, hogy kifejezetten megnyugtatja egy temetői séta, nézelődés

- Mindene az udvariasság, az etikett. Szereti, ha körülötte is betartják, ahogy rá sem lehet panasz ilyen tekintetben

- Bár ritkán lehet észrevenni, de azért gyerekből van. Citromfagyinak nehezen tud ellenállni (bár ezt hevesen rejtegeti)

- Egyaránt kedveli a ponyva és a szépirodalmat is. Gyakran és szívesen olvas.

- Neveltetéséből adódik, de mára részévé vált, hogy az istentisztelet, a mise, mindig fontos neki. A temetőkhöz hasonló módon nyugtatják meg a templomok is.

- Kifejezetten kíváncsi a vámpírokra. Elméleti szinten, könyvekből, távolról!

- Végül saját kis titka. Az abeomágia iránti érdeklődés. Családjában sosem volt még alakváltó varázsló. Ő szeretne azzá válni. Szeretne nem csak "egy Csáky" lenni, hanem valamit, ami egyéniséget ad neki. Persze ezt apa sohasem tudhatja meg...

És nem annyira kedvelt dolgok:

- Pókok és nagyobb méretű rovarok. Jól fejlett fóbia kínozza velük kapcsolatban. Egy légy, vagy egy szúnyog még elmegy, de egy szimpla rózsabogár láttán már leveri a víz.

- Az Élethez kötődő varázslatok. Tökéletesen tehetségtelen hozzájuk, ráadásul szinte már fizikai rosszullét kínozza, ha csak meg kell próbálkoznia velük. A víz az éltető elem, amelyből minden Élet ered. Sajnos ezzel is túlságosan tisztában van Ferenc. Ezzel az elemmel sem boldogul.

- Harsány viselkedés. Nem erre nevelték, hanem csendes, szemlélődő magatartásra. Zavarja és taszítja az utcán vagy közintézményben hangoskodó viselkedés. Kirívó ruházattal még elvan, igyekszik nem arra nézni.

- Kémia, fizika, a reál tárgyak többsége. Nem ostoba, csak az érdeklődés hiánya miatt tanul nehezebben. A biológiára korlátozottan igaz, a kígyókról és egyéb hüllőkről szivacsként szív fel minden tudást, amúgy viszont érdektelen. Igen, a bájitalkeverés sem nagyon izgatja...

- Saját véleménye szerint pocsék a nyelvérzéke. Ez nem igaz, teljesen átlagos, csak neki kevés az önbizalma, viszont ez kihat a hozzáállására. Ellenben mivel szereti a német nyelv hangzását, valószínűleg ezt le fogja küzdeni idővel, hisz amit nagyon akar, azért leküzdi az akadályokat. Saját magát is.

- Karfiol és karalábé. Ha muszáj (kötelezik rá), akkor megeszi, de perceken belül vissza fog jönni, vagy szimplán enyhe sárgaságot kap. Még a szagát is rühelli az ezekből készült ételeknek.

Karakterlap alapján a fontosabb adatok

Fizikum (6) - hát jelenleg egyrészt még gyermek, másrészt pedig alapvetően amolyan szobában nevelkedett kölyök. Sápadt, vékonycsontú, csenevész kis srác, akinek az eddigi életéből jól láthatóan hiányzott mindennemű testedzés. Meg a napfény... Egy kerekeken guruló bőröndöt se rángat el túl hosszan.

Ügyesség (10) - nem lehet róla túl sokat elmondani. Nem ejti el a keze ügyébe kerülő tárgyakat, rá lehet bízni 3-4 poharat egy tálcán, de jó eséllyel természetesen nem is lesz tagja az iskolai léglabdacsapatnak és nem csak azért, mert távolról sem érdekli a sportág.

Észlelés (10) - jól tud fókuszálni egy adott dologra, mint akármely más ember, de amúgy nincs e téren sem benne semmi kiemelkedő. Átlagos, egyszerű, szürke kölyök. Az egyértelmű dolgokat észreveszi, a rejtetteket már kevésbé valószínű.

Megjelenés (8) - nem lehetne megmondani miért, de taszító. Jó, nem kifejezetten arányosak a vonásai, kicsit dülledtek a szemei, de akkor is. Nem kéne ennyire ellenszenvesnek lennie, de mégis az. Vagyis a két pofon még mindig ott van és a talpad is bizsereg...

Intelligencia (11) - nem különösebben kiemelkedő. Nem buta gyerek, de nem is több az átlagnál igazából. A felfogásával nincsenek gondok, ugyanakkor ő is tisztában van vele, hogy nem ő lesz a leendő új mindenki által csodált mágiaelméleti kutató vagy teológus.

Akaraterő (15) - sziklaszilárd. Más nem is lehet, ha ép ésszel túlélte a neveltetését. Jól kell érvelned, ha valamiről meg akarod győzni és még akkor sem lesz könnyű dolgod. Acélos lelke sok mindenen képes átsegíteni.

Mágia (14) - nem az évszázad tehetsége, de nem is kutyaütő az biztos. Ha a Csákyak már nem is tartoznak a Családba, de azért az évszázadok során sem sápadt ki egészen a vérükből a tehetség.

Ferenc neves és oly jól ismert felmenőitől kiváló géneket örökölt. Lehet, hogy túlnyomórészt gazemberek, de objektíven az értékeik nem tagadhatóak e téren, amelyek nem gyengültek a gyermekben sem. Családja a mágiát éppen a talan hatalomért és vagyonért áldozta fel, nem meglepő módon kifejezetten jó anyagi háttérrel bírnak, amelyből bizonyos mértékig már ő is részesül, mondhatjuk: bőségesen elegendő a zsebpénze. Neveltetéséről elegendő szó esett már, a templomban töltött idő nem múlt el nyom nélkül, Ferenc igaz hitét nem lehet kétségbe vonni. Kicsit gyerekes ugyan, de őszinte és tiszta. A neveltetése pedig még egy dologban is egyértelműen visszaüt. Elég ránézni, hisz koravén viselkedése, ruházkodása mindenkinek szembeszökő. Másrészről oly kiváló génjei egyértelműen közel húzzák a halál mágiájához, e tekintetben génjei gyengesége köszön vissza, nem sok mindent tud kezdeni az élet vagy a víz mágiájával. Ráadásul, ha már a mágiáról van szó, édesapja meglehetősen "tradícionalista" módon nevelte, mindent csak úgy, ahogy a nagy könyvben meg van írva, amint azt tanította neki is már a nagyapja, annak meg az ő nagyapja, ezen kötött formuláktól nincs is eltérés, elképzelni sem tudja. A Csáky család neve pedig pecsétként bélyegzi meg Ferencet is, senki sem őt tekinti, hanem rossz hírű felmenőit, különösképpen ugye a mágikus világban (hát még a Ferfexesek között...). Ez a hírhedett név mindörökre megbélyegzi. Amire csak rátesz egy lapáttal ellenszenves kinézete is, a baljós kisugárzás végigkíséri az életét. Amint még egy dolog szintén... Senkinek sem beszél arról az eseményről, vagy legalábbis eddig senkinek sem szólt róla. A büntetésről, amit apja szabott ki rá 7 éves korában, amikor ellent mondott először és utoljára valamiben. A szűk szobára, a mágiával beparancsolt ízeltlábúakra. A pókokra, azokra a hatalmas, szőrös madárpókokra, amelyek a testén mászkáltak. Meg a csótányok, az egyéb nagy rovarok. A rettegésre, a sírásra, a könyörgésre, a kétségbeesett ígéretekre. Magzati pózban kuporogva a földön. Csoda talán ha jól fejlett pók és nagyobb rovarokra irányuló fóbia kísérti azóta is? // userről: 29 éves, férfiember volnék, skype: incubus241, de ha játék kellene velem itt is szólj légyszi, ugyanis kb 2 naponta megyek fel skypera, vagy külön hívásra //

Egyéb információk:
Regisztráció időpontja: 2013.07.03. 08:05:37


Ez a karakter rendelkezik egy Délibáb nevű kissárkánnyal.

Üzenet küldése