A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Menü
Martion Szerepjáték - valósidejű, fantasy alternatív jelenben játszódó fórumos szerepjáték

Útmutató a Martion Szerepjátékhoz
Jegyzetek

Jeszenszky Lénárd

 
Beosztása: Erdélyi vámpírok Grófja, a CLOE - Confoederatio Lunae Ordo Equester (Hold Szövetsége Lovagrend) vezetője
Nem: Férfi
Életkor: 34 (születésnap: január 03.)
Testalkat: Magas, átlagos testalkatú
Vonások: Erőteljes és határozott vonások jellemzik
Szem: Sötétbarna
Haj: Hosszabbra hagyott sötétbarna haját néha hátracsatolja, de általában szabadon hagyja.
Általános öltözet
Elegáns úriembernek tűnik, bár mintha nem egészen ebből a korból való volna. Az öltönyei kicsit furcsábban szabottak, az ingeinek gyakran zsabós az eleje, és... az ott egy páncéling?
Első benyomás, kisugárzás
Azt első pillantásra lehet látni, hogy ezzel a férfival nem érdemes viccelni. Tekintélyt parancsoló megjelenését távolságtartása csak még fokozza.

Leírás

Erdélyi Vámpírtársadalom


Hierarchia


2015. januárjától Európa Törvényhozója éjlénypolitikai szempontból önálló országnak ismerte el Erdélyt.

A magyar vámpírtársadalomhoz igen hasonló, de néhány pontjában eltérő hierarchiájú társadalom, melynek élén az erdélyi vámpírgróf áll.
Az ország területileg itt is birtokokra van osztva, melyeknek élén a birtokurak és birtokúrnők állnak, akik a grófnak tartoznak hűséggel.

Jelenlegi helyzet kialakulása, törvények


A erdélyi vámpírgróf törvényei a legfőbb pontokban megegyeznek az általánosan elfogadottakkal.

A legszigorúbb büntetéssel súlyt le a törvény azokra akik:

-Kockáztatják a talanok előtti lelepleződést

-Súlyos fizikai vagy mentális károsodást okoznak egy halandó mágusnak.

Amiben eltér a magyar vámpírtörvényektől:

-Nem büntetik, ha egy vámpír befolyásolómágiát alkalmaz egy halandón, amennyiben az előbb említett két ponton nem szegi meg a törvényt.

-Egy halandó beölelését a birtokúrnak/birtokúrnőnek kell jelenteni, akinek a jóváhagyása után történik a beölelés, ellenkező esetben szabadon dönthet úgy a birtokúr/birtokúrnő, hogy elpusztítja az ivadékot és/vagy a mesterét, viszont nincs rá törvényi szabályozás, hogy ne lehetne kiskorút beölelni (engedéllyel). 1945-ben, a vámpír politikai helyzet rendezésekor választották meg az erdélyi birtokurak és birtokúrnők Jeszenszky Lénárdot, Brassó (1-es) birtok urát grófnak. Az ő atyja alapította még az 1400-as évek végén a CLOE - Confoederatio Lunae Ordo Equester (Hold Szövetsége Lovagrend) vámpír-lovagrendet, ami az igazságszolgáltatásért és rendfenntartásért volt felelős, ő maga az első tagok közt van számon tartva, és atyja végső halála után ő lett a CLOE vezetője. Híres szigorú erkölcsi tartásáról, és szigorú szabályairól. Az ő törvényei van, hogy eltérnek a román hercegéitől, de alapjaiban megegyeznek, épp csak a büntetései súlyosabbak, a megtorlása könyörtelenebb. A rend megmaradt és új tagjai képzik az erdélyi birtokokon a rendfenntartás szervét, mind személy szerint őalá tartoznak, neki tartoznak engedelmességgel és elszámolással. Szoros együttműködésben áll az Erdély területén élő vérállatokkal, akik elismerik ezt és támogatásáért cserébe alárendelik falkáik törvényeit az övéinek.

Birtokok
Erdélyt a talan közigazgatási megyék szerint 16 tartományra tagolják.

1. birtok - Brassó; Birtokúr: Gróf Jeszenszky Lénárd

2. birtok - Kovászna

3. birtok -Hargita; Birtokúr: Jeszenszky Péter

4. birtok - Szeben

5. birtok - Maros

6. birtok - Beszterce-Naszód

7. birtok - Máramaros

8. birtok - Szilágy

9. birtok - Kolozs

10. birtok - Fehér

11. birtok - Hunyad

12. birtok - Bihar

13. birtok - Szatmár

14. birtok - Arad

15. birtok - Temes

16. birtok - Krassó-Szörény

CLOE - Confoederatio Lunae Ordo Equester (Hold Szövetsége Lovagrend)

Az 1400-as években alapította Mechwart András erdélyi birtokúr, aki szentül hitt a lovagi eszmék éjlényekre is hatást gyakoroló dogmáiban, a szigorú rendben és abban, hogy enélkül a vámpírok társadalma halálra van ítélve. Éjlények számára létrehozott egy lovagrendet, amellyel jelentős katonai erőre tett szert. Megregulázta a kényük-kedvük szerint mészárló, halandók fölött hatalmaskodó vámpírokat, és meggátolta, hogy fontosabb politikai tisztségeket töltsenek be, ezáltal csökkentette a halandók történelmére gyakorolt hatásukat. Mechwart meggyőződése volt, hogy a vámpíroknak kívülállóként kell szemlélniük a halandó világot, a saját törvényeik szerint kell élniük és semmilyen körülmények közt nem derülhet fény a létezésükre. Eredetileg ellenezte, hogy akár a mágusvilággal is kapcsolatot teremtsen bármelyikük, így az Erdélyi vámpírtársadalom szokatlanul zárt, elvonult közösséget alkotott hosszú évekig, tagjai sokkal hagyománytisztelőbbek, a korral kevésbé haladtak, mert minden technikai újítást elvetettek. Miután Mechwartot elérte a végső halál, helyét a Rendben és pozícióját birtokúrként Brassó megyében Jeszenszky Lénárd vette át, aki beölelésétől tagja volt a CLOEnak, valamint ő volt Mechwart egyetlen életben maradt tanítványa. Az ő irányítása alatt a rend ismét felvirágzott, hajlandó volt engedményeket tenni a kornak, de szigorú elveiből nem engedett, a második világháború után a szétzilált helyzetet sikerült békésen rendeznie és Erdély Grófjaként az eddig háttérből felügyelő lovagrendből hivatalos rendvédelmi szervet alkotott. Itányításának kezdetétől próbálta hatalmát és a CLOE-t kiterjeszteni a vérállatok falkáira is, ám áttörő sikert csak akkor aratott, mikor 2008-ban Moldován Zsolt átvette a legmeghatározóbb erdélyi vérállatfalka, a vérmedvék vezéri szerepét. A korábbi falkavezérrel számos súlyos nézeteltérése és kisebb-nagyobb összecsapása volt, ám Moldován szövetségre lépett vele, a falkavezérek közül elsőként lépett be a CLOE-ba, majd őt követve sorra a kisebb populációjú falkák, a vérfarkasos és vérmacskák is csatlakoztak hozzá. Ezáltal Jeszenszky létrehozta az Erdélyben az egységes éjlénytársadalmat, amelyet ő irányít a CLOE segítségével.


Aktuális állapot:

Egyéb információk:
Regisztráció időpontja: 2014.09.27. 19:42:47

Ez a karakter a [M] Százholdas Vadon céghez tartozik.

Ez a karakter a CLOE - Confoederatio Lunae Ordo Equester (Hold Szövetsége Lovagrend) céghez tartozik.

Ez a karakter az Erdélyi Éjlénytársadalom céghez tartozik.

Üzenet küldése