A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Menü
Martion Szerepjáték - valósidejű, fantasy alternatív jelenben játszódó fórumos szerepjáték

Útmutató a Martion Szerepjátékhoz
Jegyzetek

Raffai-Fodor Ervin

 
Beosztása: a Núber Kutatóintézet restaurátora
Nem: Férfi
Életkor: 35 (születésnap: október 11.)
Testalkat: Nyurga, vékony, csak széles vállai miatt nem tűnik véznának. Komoly fizikai munkát nem nagyon végezhetett soha, ez mérsékelten meg is látszik.
Vonások: Nem különösképpen sármos, de szép arcú, tagadhatatlanul van benne valami kellemes és megnyerő. Keskeny arcforma, inkább hegyes, mintsem szögletes vagy lágy formák.
Szem: Acélkék, már-már szürkébe hajló.
Haj: Sötétbarna.
Általános öltözet
Szimpatikus, kedves férfi. Nem túl bizalmaskodó, de a maga konszolidált módján mégis közvetlen. Szerencsére őt mintha elkerülte volna az a sebészeti beavatkozás, amelynek során egy karót nyeletnek le vele.
Első benyomás, kisugárzás
Ízléses, visszafogott darabok, kerüli a feltűnő és élénk színeket. Van ugyan néhány márkás ruhája, de azokat inkább csak a családi összejövetelek alkalmával ölti fel, a hétköznapokban viszont nem tartja feltétlenül szükségesnek, hogy Blaskovits darabokat viseljen.

Leírás

Gyermekkor, tanulmányok

Raffai-Fodor Konstantin és Raffai-Fodor Gizella elsőszülött gyermekeként jött világra ezelőtt huszonkilenc évvel, 1983-ban. A család téli birtokán, Budapesttől nem messze egy kisebb településen. Érkezése rendkívüli öröm volt a fiú számára, főleg abból adódóan, hogy beváltotta apja abbéli reményeit, hogy fiúnak születik. Később követte őt a családban még egy fiúgyermek, Teodor. Miután produkálta első vadmágiáit, szülei nem bízták a véletlenre fiúk képzését, drága magántanárok foglalkoztak azzal, hogy Ervin felkészülten kerüljön a Martion falai közé, ahol a Lelkek Tükre a Karpena ösvényére terelte útját. Teljesítménye meglehetősen kétoldalú volt. Bizonyos tárgyakból átlagon felül teljesített, míg megint más területeken a gyakorlatot a legkisebb mértékben sem volt képes elsajátítani – ezt azonban elméleti tudással ellensúlyozta, így ténylegesen rossz érdemjegyekkel sosem kellett előhozakodnia a szüleinél. Nem mondhatni, hogy a társaság központi arca lett volna tanulóévei alatt, de tanárai pozitív gondolatokkal emlékezhetnek vissza szorgalmára és kötelességtudatára. Ha volt is köze bármilyen összetűzéshez, arról nincs senkinek tudomása. Miután letette vizsgáit a Martionban, felvételt nyert az ELTE EMK Mágiatörténet és történelem szakára, ahol később régészet szakirányon diplomázott le. Második évével párhuzamosan együtt kezdte a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanulmányait restaurátori képzésen, később ez volt az, amelyet Mesterképzésen is folytatott, majd tekintettel maximalizmusára nem is volt kérdés, hogy szándékozik-e ledoktorálni. Szakmai gyakorlatát a Nemzeti Múzeum mágikus részlegén sikerült elvégeznie, itt lehetőséget kapott arra, hogy eddig elsajátított tudását egy külföldi kutatócsoport segédjeként kamatoztathassa, alig 24 évesen. 2007-ben részt vett a Constance Lake közelében felfedezett gránittáblák feltárásában és helyreállításában, amelyeknek jelentőségére csak a munkálatok során derült fény. Azóta is az ókori druida rítusok és szertartásokról legtöbb információval szolgáló és leghitelesebb leleteként tartják számon Európában. Ervin ennek a szerencsés ásatásnak köszönhetően több külföldi lelet restaurálására kapott felkérést – többek közt dolgozott vendégként Genfben, Bécsben, Koppenhágában – doktori disszertációját is a gránittáblákról írta, melyre summa cum laude minősítést kapott. Akármilyen szokatlan, mindennek ellenére a szakma idehaza csak az utóbbi években figyelt fel rá. A Nemzeti Múzeum alkalmazásában állt, mikor Núber Cecília megkereste ajánlatával, hogy csatlakozzon a Kutatóintézet csapatához, melyet a férfi elvállalt arra hivatkozva: a nagyszabású, szenzációhajhász –és végeredményükben többnyire semmi érdemlegessel nem szolgáló– ásatások között valahogy elveszett a lényeg, amelyért annak idején erre a pályára lépett. Épp ezért úgy vélte, egy kevésbé nagy, mégis szakmailag kompetens intézet érdekesebb megbízásokkal tud majd szolgálni.

Magánélet, a Családhoz való viszonya

Mindig is olyan személy volt, akinek az életében tanulmányai, majd később a munkája jóval fontosabb szerepet foglaltak el, mint a szerelem. Habár futó kalandjai, főleg külföldön kétségtelenül voltak, ám egyik sem bizonyult tartósnak. Részben azért, mert tisztában van azzal, hogy lassan betölti a harmincat, így esedékes a házasság. Ez azonban még várat magára, hiába hozakodnak elő egyre több megjegyzéssel – ezeket hallva többnyire csak udvarias mosollyal, némán bólint, ugyanakkor sosem tesz elhamarkodott ígéreteket erre irányulóan. Minden más Családi kötelezettségének azonban maradéktalanul eleget tesz. Nincs olyan összejövetel, amelyen maga is meg ne jelenne, kivéve természetesen, ha a munka elszólítja, igaz, ha módjában áll, igyekszik megfelelően beosztani az idejét. Hiába nem harsány vagy feltűnő személyiség, közkedvelt a rokonság körében udvarias, mindig sima, mérsékelten közvetlen modorával. Hogy miért nem házasodik meg? Több találgatás is született, Ervin személye viszont túlzottan közkedvelt ahhoz, hogy negatívan nyilatkozzanak róla. Mit tesz hát az emberi elme? Olyan lehetőséget kreál, amely számára sokkal befogadhatóbb. Így kelhetett szárnyra az a pletyka, mely szerint a férfi már megtalálta a maga kiszemeltjét, kinek bár kilétét homály fedi, minden bizonnyal előbb vagy utóbb megkéri a kezét. Akárhányszor szóba kerül ez a téma, Ervin sosem tagad, de nem is erősíti meg.

Ahogyan munkatársai látják…

Mindig precíz, ha egyszer belekezd a munkába, semmi sem zökkentheti ki a koncentrációjából. Kezdetben merev, távolságtartó, ám ahogy hozzászokik bizonyos emberek társaságához, úgy engedi el magát ő is egyre inkább. Lepacsizni ugyan sosem fog velük, de remek, intelligens beszélgetőpartner lehet.

Ahogyan a Család látja…

Ó, hát Ervin? Az a kedves ember, legutóbb is részt vett a családi rendezvényen, szemtelenül elegánsan, ott borozgatott a hidegtálak mellett egy kisebb emberkoszorúban. Kevésbé riasztó mint az unokatestvére, Ádám. Intelligens, hagyománytisztelő, hiányzik belőle mindennemű ripacs allűr. Kellemes fiatalember nem vitás.

Ahogyan közeli barátai látják…

Körmönfont egy fickó ez azért. Nagyon meggyőzően adja elő, hogy tökéletes, bár sosem hazudik, csak az a jótékony hallgatás.. hát az nála nagyon jótékony. Tudja, mikor kell befogni, mikor kell nevetni, mikor jön jól egy halvány, biztató mosoly. Hazudik is meg nem is, ő aztán nem tehet arról, ha félreértik. Legalább esetedben már nem érzi szükségét ennek. No lám, és még vigyorogni is tud. Egyre inkább indokoltnak érzed, miért osztották a Karpenába annak idején.

Ahogyan ellenségei látják…

Mármint mi? Ugyan kérem, nekem semmi bajom vele.


Egyéb karakterek

User beceneve Wia skype-on themessire néven vagyok elérhető. Amennyiben nem ismerlek, kérlek szólj, mielőtt felvennél; idegen felkéréseket nem fogadok el.


Aktuális állapot:

Egyéb információk:
Regisztráció időpontja: 2012.12.03. 19:11:34

Ez a karakter a Núber Kutatóintézet céghez tartozik.

Ez a karakter tagja a Családnak.

Üzenet küldése