A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Menü
Martion Szerepjáték - valósidejű, fantasy alternatív jelenben játszódó fórumos szerepjáték

Útmutató a Martion Szerepjátékhoz
Magyarország éjlényeinek hierarchiája
2013.06.03. 13:58:12


Kedves Mindenki!

A hétvégi események ügyén is, de önmagában is fontosnak tartjuk árnyalni az éjlények rendszerét, hiszen sokan már rendelkeztek speciális háttérrel rendelkező karakterrel, így hasznos és tanulságos lehet ezen hír áttanulmányozása számotokra. A rendszer nem új, de konkrét megfogalmazásra és strukturálásra most jutott csak kapacitás. Fontos megjegyezni, hogy természetesen ez egy ideális világ ideális hierarchiája, a Játéktéren esetlegesen történő események miatt bekövetkező változás jogát fenntartjuk (mint mindenben :)).(Konzílium: Az éjlények internacionális felügyelő szervezete, megfigyelik, korrigálják az egyes országok vámpírügyeit, valódi feladatuk a komolyabb érdekütközések elsimítása, internacionális problémák megszüntetése, új Hercegek ellenőrzése, jóváhagyása, beilleszkedésének segítése.
Tagjai a lakott kontinensek idősebb, de legalábbis ambiciózusabb vámpírjai. Választási rendszerük középkori, aki megöli az egyik tagot, átveszi a helyét - a tagság életfogytig tart. Székhelyük Athénban van. Kilétüket és több körben egyáltalán a létezésüket homály fedi.)


Herceg: Az adott ország éjlényeinek (vámpírok és likantrópok) vezetője, felügyelője, feje, őt itthon az Idősek Tanácsa, a Birtokurak, illetve egy komolyabb háló veszi körül (A Hercegség).

Hercegség: A Herceg személye és a vezetéshez szervesen hozzátartozó hierarchikus rendszer. Mindkét éjlény-csoport (vámpírok és likantrópok) ügyei a Hercegség hatáskörébe tartoznak, amely a mágusok Kormányával szemben képviseli a jogaikat, és biztosítja a belső stabilitást. A Falkák is a Hercegségnek (/Bitrokúri rendszernek) irányítása alatt állnak.

Birtok: A Hercegség földrajzi és populációs szempontok szerint úgynevezett Birtokokra oszlik. Egy-egy terület a Birtokúr hatásköre, felelőssége alá tartozik. Mágikus Magyarország térkép - Birtokrendszer

Birtokúr: A Hercegség egy birtokának helytartója, ő a felelős a birtokon történő éjlény aktivitásért, (az adatszolgáltatáson, jegyzésen keresztül a rendfenntartásig bezárólag) elszámolási kötelezettséggel tartozik a Herceg(ség) felé. Amennyiben Hercegségi nagy körök (lejjebb) vezetői utasítást közvetítenek/hajtanak végre, a Birtokurak a hierarchiában alájuk tartoznak, egyébként azonos szinten állnak velük. Birtokurak listája

Falka: A Hercegség területén élő likantrópok az adott vámpír Birtokúr és ezzel együtt a mindenkori Hercegség alá tartoznak. A likantrópok fajtájuk szerint falkákba tömörül(het)nek: A Falka biztonságot, közösséget, segítséget, ellátást, vagyis biztos talajt nyújt a fertőzötteknek, ám ezzel együtt lazább, de hierarchikus rendszert foglal magába vezetőikkel (Alfa és Béta) és segítőikkel karöltve.
A falkák a helyszín populációtól függően lehetnek kisebb, vagy nagyobb csoportosulások, a magukat hivatalosnak valló falkák a székhelyük és vezetőjük megnevezésével azonosítják és teszik bejelentéssel legitimmé magukat a helyi Birtokúrnál (pl.: budapesti falka - Majoros Zsolt). Léteznek azonban a hierarchián kívüli, a hivataloson túl, ún. anarch szerveződések, vagy magányos farkasok - ezeknek kordában tartása is a Birtokúr feladata, a rendelkezésre álló eszközökkel - pl.: hercegségi erőkkel vagy a birtok legitim falkájának segítségével.
(A Falkák hierarchiájával ez a hír később bővülni fog!)

A mágusok jogrendszere és az éjlények kapcsolata
Az éjszaka lényei mágikus lények lévén ugyanúgy a Martionizmus eszméjének védelme alá tartoznak, így az éjszaka lényei és a mágusok jogrendszere és kormánya akarva-akaratlanul kapcsolatba kerülnek egymással.
A befolyásolómágiák használatát (ide tartozik a vámpírok Ragadozó képessége is) a mágikus törvénykezésben oly módon korlátozták, hogy senkin nem lehet azt annak beleegyezése nélkül alkalmazni. Ezzel a vámpírok táplálékszerzésére vonatkozó legális lehetőségek száma igencsak megcsappant, az ezzel kapcsolatos illegalitásra pedig nagy erőkkel vadászik a nemzetvédelem. A vámpírok ezen kívül - holtak lévén nem tartoznak a kialakult jogrendszerbe, ez azonban nem jelentheti azt, hogy a törvény felett állnak, és a radikálisok meggyőződése ellenére azt sem, hogy nem tartoznak a társadalomba. Természetesen a vámpírok és likantrópok tetteinek szankcionálása előtt a Hercegnek kell nyilatkoznia, vállal-e felelősséget az adott személy(ek)ért (amiről természetesen értekezhet az ügyben érintett Birtokúrral és Alfával ). Amennyiben nem, a kormány a bíróság bevonásával dönt az illető büntetése felől, ami többnyire szabadságvesztés, komolyabb bűntények esetén likantrópoknál rehabilitáció keretein belül a lychantropia ellenszerének kutatásában való kötelező részvétel, vámpíroknál legrosszabb esetben elpusztítás. Aktuálpolitika

Hercegségi hierarchia

Magyaroszág Hercege
(Krausz László)
Védelmi kör
A Herceg székhelyének, menedékének, illetve személyének a védelméről, sértetlenségéről gondoskodnak (személyi és vagyonőri, biztonságtechnikai funkciót betöltő stáb).
 • Hercegi bajnok: A hercegi testőrség feje, övé a védelem megszervezésének feladata, illetve, ha a Herceget (leváltás céljából) párbajra hívják, ő áll ki érte a harcban.
  • Hercegi testőrség: A védelmi kör “katonái”, hercegségi személyek, események vagy magának a Hercegnek a védelméről gondoskodnak. (A testőrség nagyságát a Herceg paranoiája határozza meg.)
Hivatali kör
Az ország vezetésével járó feladatokban segítik a Herceget, illetve az adminisztrációt, kommunikációt, rendszeres, folyamatos és gördülékeny hivatalos ügymenetet. A legnagyobb kör, hiszen bürokratikus rendszer igencsak szerteágazó, és egy egész országot lefedő, és ugyanígy a diplomata és döntéshozó ág is igen hangsúlyos.
 • Hercegségi tanácsadók: Noha a rendszer autokratikus, a Herceget döntéseiben tanácsadói segítik.
  • Idősek tanácsa: A Magyarországon ismert öt legidősebb, magát magyarnak valló, régóta itt élő vámpírok. A tanácstag más tisztséget nem tölthet be, a tagság nem jelentkezés, hanem felkérés alapú és visszautasítható.
  • Szakmai tanácsadók: Egy adott problémára felkért külsős vagy belsős, szakmailag felkészült és felelős személyek.
 • Hercegségi szóvivő: (Szentpáli Roland) Fő feladata a hercegség döntéseinek tolmácsolása a megfelelő szervezetek felé, illetve a máguskormánnyal való diplomatikus kapcsolat építése, pr és sajtófeladatok ellátása - a Herceg szócsöve, s a hercegség közvetítője a külvilág felé.
  • Likantróp szóvivő: (Sánta Róbert) Az ország likantrópjainak szócsöve, a vámpír szóvivő mellé/alá dolgozva. Konzultálhat a szóvivőn kívül a birtokurakkal a területükön lévő falkák révén, illetve a budapesti falka vezetőségével.
  • Sajtószóvivők: A szóvivők alá tartozó, médiával kapcsolatot tartó személyek
 • Hercegségi képviselő(k): (Clermont Trisztán) Kapcsolattartó. A Herceg nevében, kisebb horderejű ügyekben képviselteti magát, főleg a hercegség alá tartozó birtokokon, a budapesti és kisebb falkákban, mágus hivatalokban. Aládolgozással segíti a Herceg munkáját - találkozók, események szervezésében ugyanannyira, mint stratégiai tanácsaival, döntéseivel.
  • Hercegségi titkár: (Süvegh Tímea) A herceg személyi ügyeinek gondnoka - találkozók, események, a hercegi székhely ügyeinek intézője.
 • Hercegségi jegyző: Az ország éjlényeinek adatbázisa az ő felelőssége, beölelések, végső elhalálozások, a likantróp nyilvántartással, egyéb - mágikus és nem mágikus adaforrásokkal átfedésben. Személyes akták, statisztikák, kimutatások, (akár történelem jegyzés, krónia, éjlény-mítoszkutatás) tartoznak az ő hatásköre alá.
Végrehajtói kör
Az ország éjlénypopulációnak kordában tartása ugyan elsődlegesen diplomáciai feladat, ám elengedhetetlen néha a vasmarok a rendszer alól magát kivonni kívánó egyedek, csoportok esetében. Ugyanez a helyzet, ha a Hercegi utasításokkal ellentétesen cselekszik a hierarchia bármely tagja. A végrehajtók aktivitása és módszereik a Herceg politikáján múlnak. Pár főtől a kisebb alvó hadseregig bármi elképzelhető.
 • Hercegségi végrehajtó: (Fekete Bulcsú) A végrehajtók feje, elszámolási kötelezettséggel tartozik a csoport eredményeivel a Herceg felé és ő maga is részt vesz a kiadott a feladatokban, de azok megszervezése is az ő dolga.
  • Hercegségi végrehajtók: Ők végzik a piszkos munkát, ami a hercegségből kifelé irányul. Megfélemlítés, büntetés, vallatás, az ő kezük mindig véres.
Egyéb személyek
 • Hercegségi alkalmazott (szerpentárius, asszisztens, donor): Bármely felsorolt kör vezetőinek lehetnek alkalmazottjai ezzel a megnevezéssel. Többnyire egy-egy kiemelt feladatot látnak el, vagy épp alkalmi a munkájuk. Lehet köztük vámpír, likantróp, halandó, vagy szerviens is.
 • Információs hálózat: Hírszerzésért felelős személyek, hivatalos/nem hivatalos forrásokból értesüléseiket továbbítják. Formális tagjai a bürokráciához tartoznak, informális tagjai közvetlenül a Hercegnek dolgoznak.


A Birtokok hierarchiája hasonlatos lehet a Hercegségi mintához - jóval kisebben, persze - szereplők, részlegek elhagyásával, összevonásával, újragondolásával. Természetesen a birtok mérete és az igények alakítják ezeket a rendszereket, mely mindig függ a birtokúr személyes ítéletétől is, hisz valahol nem szükséges, csupán egy maroknyi "udvartartás".


Megosztás a Facebook-on
Hozzászólások
 

Friss hírek (összes)
Utolsó órák
 • Jelenleg nincs olyan friss óra a saját évfolyamodon, aminek még nem oldottad meg a házi feladatát.