A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Menü
Martion Szerepjáték - valósidejű, fantasy alternatív jelenben játszódó fórumos szerepjáték

Útmutató a Martion Szerepjátékhoz
DiákTanács (DT) választások
2004.09.10. 09:30:18

Rendelet a DiákTanács felállításáról és a DiákTanács-választások kiírásáról.

A Martion Mágustanoda Igazgatótanácsa rendeletet hoz a DiákTanács létrehozásáról annak érdekében,  hogy a diákéletet felpezsdítse és a diákok számára érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervet hozzon létre.

1. A DiákTanács (továbbiakban DT)
A DiákTanács a Martionon belül mûködõ szervezet, tagjai diákok. A DT feladata elsõsorban a diákok érdekképviselete és érdekérvényesítése.

2. A DT választása
A DTbe minden ház 3 tanulót delegál, melyek kiválasztása nyílt, egyfordulós választással történik. Bárkire lehet szavazni, aki elõzõleg jelezte, hogy indulni szeretne és 3 ajánlót össze tud gyûjteni. (a jelentkezéseket és az ajánlókat a választásokat kitûzõ tanár(ok) email címére kell eljuttatni) A választások és az ajánlógyûlés is a házon belül zajlanak. Az IT minden háznak kijelöl egy fórumtémát, mely csak az adott ház tanulói által látogatható: itt lehet leadni a szavazatokat, azokat a házvezetõ és egy megbízott tanár összesíti, naponta. (ha a technikai megvalósítás engedi szavazóprogramot is lehet használni, ahol mindenki egy-egy kattintással adhatja le szavazatát)

3. A jelöltek
Minden házból kötelezõ 1 prefektust és egy nem prefektust is jelölni a DTbe. A harmadik személy lehet prefektus is vagy sem.
A jelöltek az ajánlóik beérkezésétõl kezdve hivatalosan is DT-tagjelöltnek számítanak.

4. A választás
A választás kiírásától számított 15 napig lehet jelentkezni jelöltnek és kampányolni. A 15 nap elteltével megindul a szavazás, ami 7 napon keresztül tart. A szavazás állása mindvégig nyilvános lesz. A 7 nap után minden házból a legtöbb szavazatot elnyerõ személyek lesznek a DT képviselõk a házból.
A DiákTanács mandátuma 1, azaz egy tanévre szól, a választásokat minden évben meg kell ismételni. Azok a személyeknek, akik az elõzõ évben DT-tagok voltak, nem kell ajánlókat összegyûjteniük a jelöltséghez.

5. A DT mûködése
A DT tagjai közül elnököt választ. Az elnökválasztás két fordulós. Az elsõ fordulóban a DT bármely tagja bármelyik tagra szavazhat, és az így kialakult helyzetbõl a 2 (szavazategyezõség esetén több) legtöbb szavazatot kapó személy indul a második fordulóban. A második forduló gyõztese lesz a DiákTanács elnöke.
Az elnök jogosítványai: Az elnök elveszti szavazati jogát a DT szavazásain, de vétójoggal rendelkezik a DT döntései fölött.
A Tanács elnökének bejárása van a Tanári szobába, és az Igazgatótanácsba is, hogy oda a DT kéréseit, rendeleteit felterjessze, és hogy a DT-t tájékoztassa a Tanácsban zajló munkáról.
A DT megalkotja saját szervezeti és mûködési szabályzatát melyben határoz a szavazati rendrõl (többség és minõsített többség kérdése), ülések lebonyolításáról, a DT feladatiról és azok végrehajtásáról, a DT elnökének és titkárának jogkörérõl valamint minden egyéb, esetlegesen a DT ügykörbe tartozó dologról.
A DT az elnökválasztás után egyfordulós választáson titkárt választ, akinek személyével szemben egyetlen megkötés van: nem lehet az DT-elnök háztársa. Tehát az elnököt és a titkárt külön házaknak kell adniuk.
A DT rendeleteket hozhat a diákélettel kapcsolatban, azonban az IT ezeket a rendeleteket kétszer visszaküldheti újratárgyalásra. (de létrejöttüket más módon nem akadályozhatja meg.)
A DTnek egyetértési joga van az iskola házirendjének elfogadáskor, és kezdeményezheti annak módosítását.

6. A DT saját magát egyhangúlag feloszlathatja ekkor új választásokat kell kiírni. A DT a szervezeti és mûködési szabályzatában lefektetettek szerint mûködik. <i>A Diáktanácstõl illetve elnökétõl az Igazgatótanács minõsített többséggel megvonhatja a bizalmat, ekkor új elnök, vagy új DT választásokat kell kiírni.  A választások kiírása alatt az elõzõ DT csak érdekképviseletként mûködik, rendeleteket már nem hozhat.</i>

7. A rendelet a kihirdetésének napján lép életbe és felruházza az IT-t arra, hogy az általa megjelölt napra kiírja a DT választásokat.

A fentiek értelmében az IT nevében 2004. szeptember 25-ére írom ki a DT választások megkezdését.
Ha bárkinek, bármilyen kérdése lenne a rendelettel kapcsolatban a Prefektusaihoz fordulhat!
A jelöltnek való jelentkezéseket és az ajánlásokat a mailto:mcload@alomvilag.hu címre lehet küldeni!
A szavazásra használt fórumtémákat szeptember 23-án fogom kijelölni, a szavazás pedig október 2-án, 23:59:59-kor fog lejárni.
Kampányoljatok és szavazzatok!


Megosztás a Facebook-on
Hozzászólások
 

Friss hírek (összes)
Utolsó órák
  • Jelenleg nincs olyan friss óra a saját évfolyamodon, aminek még nem oldottad meg a házi feladatát.