A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Menü
Martion Szerepjáték - valósidejű, fantasy alternatív jelenben játszódó fórumos szerepjáték

Útmutató a Martion Szerepjátékhoz
Aktuálpolitika és éjlény segédlet
2011.11.26. 14:19:08

Többen jelezték, hogy vámpír/likantróp karaktert indítanának. Főleg nekik készült ez az összefoglaló, mely a későbbiekben bekerül a súgóba is, de mindenki másnak is érdemes elolvasnia a cikk első felét.

A máguskormány jelenlegi miniszterelnöke Kaczár István. Irányításával a hozzátartozó rezsim politikája éjszaka lényei ellenes, vagyis ameddig a likantrópokat veszélyes betegeknek tartják, a vámpírokat kárhozott vérszívóknak. Az ellenük hozott intézkedések gyakran nevezhetőek túlkapásnak, ez azonban érthető, mivel eddig gyakorlatilag semmifajta központi szabályozás nem létezett, hiszen az éjlényeket hivatalosan a mindenkori vámpírok Hercege felügyeli, a saját hierarchiájuk rendszerében kell boldogulniuk.
Kaczár egyik intézkedése folytán a befolyásolómágiák használatát oly módon korlátozták, hogy senkin nem lehet annak beleegyezése nélkül alkalmazni. Ezzel a vámpírok táplálékszerzésére vonatkozó legális lehetőségek száma igencsak megcsappant, az ezzel kapcsolatos illegalitásra pedig nagy erőkkel vadászik a nemzetvédelem megfelelő ügyosztálya, az ÉLKÜ (Éjszaka Lényeit Kivizsgáló Ügyosztály). A vámpírok holtak lévén nem tartoznak a kialakult jogrendszerbe (ahogy a szintén a Hercegség által felügyelt likantrópok sem), ez azonban nem jelentheti azt, hogy a törvény felett állnak, és a radikálisok meggyőződése ellenére azt sem, hogy nem tartoznak a társadalomba. Természetesen a vámpírok és likantrópok tetteinek szankcionálása előtt a Hercegnek kell nyilatkoznia, vállal-e felelősséget az adott személy(ek)ért. Amennyiben nem, a kormány a bíróság bevonásával dönt az illető büntetése felől, ami többnyire szabadságvesztés, komolyabb bűntények esetén likantrópoknál rehabilitáció keretein belül a lychantropia ellenszerének kutatásában való kötelező részvétel, vámpíroknál legrosszabb esetben a végső halál.

A vámpírok és likantrópok megítélése tőlünk nyugatra liberálisabb, keletre pedig ennél konzervatívabb is lehet (fáklya, vasvilla).

A likantrópok főleg társasági, míg a vámpírok inkább magányos típusok, mégis mindkét faj ügyei a Hercegség hatáskörébe tartoznak, amely a kormánnyal szemben képviseli a jogaikat.
A Falka igen összetartó csoportosulás, tagjai azonos fajtájú likantrópok. A vérfarkasok vezetője (alfája) Majoros Zsolt, a kisebbségben lévő további lényeké (nagymacskaféléké) pedig Jakó Gyula. Mivel szoros közösségekről van szó, a Falka bármely tagja számíthat a többiekre, viszont cserébe mindenkinek elérhetőnek kell lennie, az alfa parancsait pedig követni kell - különben a hierarchiát kérdőjeleznék meg. Aki így tesz, az nem lehet a Falka tagja, vagyis "magányos farkasnak" tekintendő, tehát nem tartozik az adott közösség oltalmazó szárnya alá.* A Falka a Vámpírok Hercegségének irányítása alatt áll, így a két éjlény faj hagyományosan jó kapcsolatot ápol. A Herceg a 2009-es merénylet és az azt követő viszályos időszak után Maier Krisztián lett, őt pedig az Idősek Tanácsa, a Birtokurak, illetve egy komolyabb bürokratikus háló veszi körül.
Minden vámpírnak megvan a maga helye a Hercegség hierarchiájában. Aki nem tartja be az itteni törvényeket, azokat változatos módon szankcionálják, akár az is megtörténhet, hogy a vezetőség megszűnik felelősséget vállalni értük a kormánnyal szemben.
Maga a Hercegség még a megszorítások ellenére is kifejezetten együttműködő a máguskormánnyal, ezért vezetőit sokan tartják elpuhultnak, gyengének: sok a lázadó, anarchista fiatal, és tetteik mögött félő, komolyabb partizánok mozgatják a szálakat.

*A Falkába tartozás jog, nem kötelesség. Attól még, hogy valaki rossz kapcsolatot ápol a többi likantróppal, a Hercegség vállalhat érte felelősséget a kormánnyal szemben, vagyis a bűnt elkövető személyt átveszik, az általa okozott kárt megtérítik, és saját berkeken belül büntetik meg.

Hogyan alkoss likantróp karaktert?
A likantrópia egy testnedvek keveredésével terjedő betegség. Betegség, mivel főleg negatív változásokat hoz a fertőzött életébe. Nagyon kevés olyan esetet tart számon a történelem, mikor valaki önszántából vált likantróppá. Ezért az új karakter megalkotásakor ügyelni kell annak előtörténetében, hogyan, miképp kapta el a kórt, ismeri-e az őt megfertőző személyt. A likantrópok csak átalakult formában képesek átadni a kórt.
A "bemarásokért" többnyire a minden likantrópban megbújó Fenevad kitörése a felelős, ám a legtöbb ilyen támadásnak van szemtanúja, ezért az áldozatok hamar biztonságos helyre (kórházba, onnan pedig a Főnix könnyébe) kerülnek, ahol az is rögtön kideríthető, hogy megkapták-e a kórt, vagy sem. Ha igen, erről is értesítik a Falkát, amely felajánlja segítségét az áldozatoknak, és a későbbiekben is mindenben igyekszik őket támogatni. Az első teleholdkor különösen ügyelnek rá, mert ők maguk sem tudják, pontosan mi fog történni.
Ahhoz, hogy valaki képes legyen uralni a benne rejtőző Fenevadat, rengeteg gyakorlás kell, ám kezdőknek egy bájital is elég lehet: a Holdkontroll. Azonban ha valaki lelkileg vagy szellemileg instabillá válik, egy idő után semmi nem szabhat határt a benne élő Fenevadnak: az illető azonnal átalakul, és őrjöngésbe kezd, vagyis az összes közelében lévőt megtámadja (legyen akár az családtag vagy legjobb barát).
A kormány emiatt veszélyesnek tartja a likantrópokat, s habár arra törekszik, hogy biztosíthassa számukra a normális élet lehetőséget (Holdkontroll bájitalosztás, a magányos farkasoknak teleholdkor védett hely biztosítása, stb), a legtöbb munkáltató nem tűri meg a kór hordozóit.
A likantrópiának azonban több előnye is akad. Ilyen például az emberfeletti tulajdonságok birtoklása és az átváltozott alakban kapott emberfeletti erő. Nem szabad azonban megfeledkezni a hátrányként fellépő ezüstérzékenységről, illetve a teleholdas éjjeleken jelentkező átalakulási kényszerről.

Hogyan alkoss vámpír karaktert?
Az ember "beölelés" útján válhat vámpírrá, vagyis ha a halott testébe a szájon vagy az érrendszeren keresztül vámpírvér jut. Bár sokak "kárhozott vérszívóként" jellemzik az éjszaka ezen lényeit, az átváltozás többnyire önkéntes. Az indok a legtöbb esetben egy fellángoló szerelem vagy éppen az örök élet ígérete. A vámpírok nem öregednek, bár nő a hajuk, körmük. Ugyanakkor meddők: a nőknek többé nem lehet gyermekük, a férfiak pedig, a haláluk utáni első pár alkalmat leszámítva, nem képesek a nemzésre. Mindezek miatt ritkán találkozunk olyan esettel, amikor valakinek az édesapja vagy édesanyja vámpír, de természetesen ez is lehetséges.
Az előtörténetet (hacsak nem amnéziás karaktert játszik valaki) érdemes nagy részletességgel kidolgozni, ahogy azt is, ki a nemző, milyen szálak fűzik a karakterhez, hogy éltek a beölelés előtt és után. Az atya és a gyermeke, ahogy a beölelés után nevezik a nemzőt és a friss vértestvért, többnyire együtt él, legalább addig, míg az idősebb meg nem ismerteti a fiatalabbal a vámpírlét sajátosságait. Ilyenek: a vámpírok nappal halottak, a szent ereklyékre érzékenyek, cserébe azonban képesek másokat befolyásolni (Ragadozó képzettség), míg megszereznek pár korty éltetőt vért, melyre jobb esetben csak naponta (pontosabban éjjelente) van szükségük. Ráadásul a szemfogaik vagy más által okozott sérüléseket képesek begyógyítani.
Minden nemző köteles a beölelni kívánt gyermeket bejelenteni a birtokuránál, később pedig be is kell őt mutatni a Hercegnek vagy helyettesének. A fattyakat, a nemző nélküli vagy a nem bejelentett vámpírokat jobb esetben egy kirendelt atyához adják, rosszabb esetben rá is a súlyos bűnt elkövetők sorsa vár: a vérvadászat.
A vámpírok közössége alapvetően szoros hierarchiára épül, a Herceg felügyeli Magyarországot, és ebben a Birtokurak állnak segítségére. Ha egy vámpír más területre utazik, be kell jelentkeznie a birtok uránál, és a belépést erős indoklással meg lehet tagadni. A birtokurakat tanúk jelenlétében zajló békés párbaj útján lehet leváltani; a Herceget kizárólag birtokurak hívhatják ki, csakis halálig tartó viadalra. Egy vámpír "fiatalnak" beölelése után, "idősnek" nagyjából száz éves korától, "öregnek" pedig ezer éves kor felett tekintendő. A legöregebbnek nyilvánított vámpír Kínában él, megközelítőleg hatezer éves. Játékos karakternek, főleg kezdőknek fiatal, legfeljebb száz éves vámpír ajánlott, mivel ahhoz, hogy hitelesen játszhassa valaki a karakterét, ismerni kell a történelmet, hogy mikor, hol és miért tartózkodott korábban a kijátszott személy.

További információért a meselo@alomvilag.hu címre érdemes írni.


Megosztás a Facebook-on
Hozzászólások
Kinizsi Etel, karpena | 2011.09.02. 14:28:07
Ez egy nagyon jóságos mindenféle. Köszönjük. ^^
Válasz erre
 

Friss hírek (összes)
Utolsó órák
  • Jelenleg nincs olyan friss óra a saját évfolyamodon, aminek még nem oldottad meg a házi feladatát.