A regisztrációval elfogadod a Felhasználási feltételeket.

Menü
Martion Szerepjáték - valósidejű, fantasy alternatív jelenben játszódó fórumos szerepjáték

Útmutató a Martion Szerepjátékhoz
Szabálykiegészítések (vegyesen)
2012.06.04. 00:35:46

Képzettségek

Képzettség alkategóriák:
Az adott képzettség alkategóriája a többi alkategória helyett használható a segítés szabályai szerint. Példa: A karakter nagyon jól tud íjakkal célozni (Lőfegyveres harc - íj aktuális szintje 12), de az adott helyzetben a kezébe kerül egy pisztoly, (lőfegyveres harc aktuális képzettsége 2, tulajdonságmódosítóból). Amikor a fegyverrel akar lőni, dobhat próbát lőfegyveres harc íjra, és ez az érték az aktuális lőfegyveres harc - pisztoly képzettség értékkel összeadódik a segítés szabályai szerint. Miután összeadta a képzettségeket, következhet a valódi próba. Ezután mind a két próbára le kell vonni a szükséges fáradáspontokat.

Vagyis, ha az íj képzettségre dob 3-mat, ennek az eredménye 15, az ehhez tartozó fáradás és segítés is 3 fáradáspont. Ezt a három pontot hozzáadja az aktuális 2-es pisztoly értékéhez, majd ekkor dobhat rá. 3 + 2 + d6(pl. 5) a végeredmény így 10, ami ahhoz képest, hogy képzettlen a pisztolyban, elég jó értéknek számít.

Megszűnő, új, módosuló képzettségek:
- Talanismeret megszűnt, általános műveltségben benne foglaltatik.
- Ragadozó (Speciális, Akaraterő, Intelligencia)
- Likantrópia (korábbi neve Átalakulás volt) (Speciális, Akaraterő, Intelligencia): Nem cselekvésből származó mentális fáradás esetén, önuralompróba helyett ezt képzettséget is alkalmazhatja, hogy megakadályozza az FP vesztést. Amikor a likantróp átváltozik, ezt a képzettséget használhatja, hogy megpróbálja megtartani tudatát. Például, használhatja a Likantrópiát amikor valamilyen baleset történik (pl. repülő zuhanni kezd), de nem használhatja meggyőzés (vagy bármilyen más) szociális próba ellenállásaként.
- Állatalak (Általános, Ügyesség, Fizikum): Állati alakban való harc és kommunikáció a fajtársakkal abeomágusoknak és likantrópoknak. Első átváltozás után vehető fel.
- Manadinamika (Művészeti, Fizikum, Ügyesség): Ezután művészeti képzettségnek minősül, mivel sokkal inkább a mozgás kivitelezésén van a hangsúly, semmint a támadás (vagy védekezés) végrehajtásán. Fáradáspontonként 2 pontot ad az adott mágikus képzettségre. Saját varázslatok esetén segítheti: varázslatjártasságok, asztrál-, mentálmágia, abeomágia, bájitalok, jóslás/meditálás. Mások varázslatait segítheti: minden esetben, kivéve varázslatjártasság. Ilyenkor a manadinamikával először a saját képzettség értékét növelhetjük, majd azzal segíthetjük az eredeti próbát végző személyt.
- Távoljárás: Elég, ha képet kap a helyről, nem kell ismerni (vagy másként, beazonosíthatóan érzékelni). A távoljárás nagyságától függ a siker, ha ennyi az összess információ (valójában milyen távol van a hely)
- Megjelenés/Smink, Álcázás: Felismeréspróba ellen is alkalmazható
- Jóslás/Meditálás: Idő és koncentrációigényes, mint minden hosszútávú feladat. Ilyenkor miközben történik a varázslás, minden megzavarásból adódóal, vagy mikor a külvilágra is kell figyelni +1 fáradáspont vonandó.

Képzettségcsoportosítás
Előadóművészeti képzettségek: Szónoklás, Színészet, Zene, Tánc, Csábítás, Manadinamika
Képzőművészeti képzettségek: Kreatív írás, Képzőművészet, Gasztronómia
Szociális képzettségek: Kereskedelem, Csábítás, Szónoklás, Megfélemlítés, Meggyőzés, Diplomácia, Pedagógia, Pszichológia. Bizonyos körülmények között szociális képzettségnek minősülhetnek (mesélői belátás alapján): Szexuális kultúra, Tánc, Színészet, Zene, Csalás

Felismeréspróba és szájról olvasás

A felismerés próbát akkor kell használni, ha nem egymást ismerő emberekről, minden minden nap igénybevett tárgyakról van szó. Természetesen arra szolgál, hogy a karakter képes-e egy tárgyra, egy arcra, vagy akár egy utcaszakaszra visszaemlékezni, esetleg újra felismerni.
Intelligenciapróbát kell dobni (Intelligencia tulajdonság értéke +D6), melynek célszámát az egyéb pillanatnyi körülmények ismerete alapján (pl. a távolság) a Mesélő határozza meg. Figyelembe kell venni a bónuszokat, negatív módosítókat is (előny-hátrányok, pl: Fotómemória / Feledékeny, Tömeg arca / Beazonosítható, Híres / Hírhedt, stb.)
Az alap célszám, minden nélkül 12. Ez normális, ha azt vesszük, hogy az átlagos intelligencia 10 (egy átlagos ember fel szokott ismerni egy másikat, ha már találkozott vele).

Nehezítés lehet például, hogy ha nagyon régen, fényképen, festményen látta az illetőt. Pl: éles fotón látta az elmúlt két hónapban: 15-re módosul a célszám, életlen fotón látta, ezelőtt 10 évvel: 18-as, vagy magasabb lesz a célszám.
Az emlékezéssel kapcsolatos előny-hátrány pár a Fotomemória / Feledékeny, +- 3-at ad a célszámhoz szintenként, illetve az adott körben ugyanígy működik a Hírhedt / Híres páros, illetve a Tömeg arca / Beazonosítható. Ez utóbbinál a felismeréspróba Likantróp alakban is működik.

Szájról olvasni lehet Kihallgatás közepes szinttől felfele:
12 - szemtől-szembe
18 - távolabb, nyílt terepen
24 - közelebb, fedezékben
30 - távolabb, fedezékben
vagy lehet Nyelv - Jelnyelv enyhe szinttől, csak szemtől-szembe

Új fáradási és célszámrendszer

Tevékenységfüggő, hogy az ember hogyan fárad el. Lehet, hogy már lépni sem tud, de az agya folyamatosan zakatol, de az is lehet, hogy túl sokat foglalkozott a matek könyvvel, ezért szükségét érzi, hogy megmozgassa a tagjait.
Ezt képezi le az új fáradási rendszer, mely szerint a karakternek kétféle fáradáspontja van:
- Fizikai fáradáspont: (ennek értéke 3*Fizikum)
- Mentális fáradáspont (ennek értéke 3*Akaraterő)

Fizikai fáradáspontot (más néven Ff) olyan képzettségek használatával lehet elveszteni, amik módosítója fizikai csoportba tartozik (Fizikum, Ügyesség, Észlelés, Megjelenés).
Mentális fáradáspontot (más néven Mf) vagy olyan képzettségek használatával lehet veszíteni, amik módosítója mentális csoportba tartozik (Intelligencia, Akaraterő, Mágia), vagy mentális sokk esetén (pl. haláleset látványa, fóbia tárgyának jelenléte). Ez utóbbinak mértékét általában a Mesélő határozza meg, az adott helyzetre vonatkozó mentőpróba esetén (pl. Önuralompróba).
Vegyes módosítójú képzettségek esetén a játékos dönt, honnét von, de a döntését a Mesélő adott helyzetben felülbírálhatja.

A karakter óránként (amennyiben ezt előny, vagy hátrány nem módosítja) két fáradáspontot kap vissza. Ezt belátásának megfelelően oszthatja el, de a maximum fölé egyik fáradáspont sem mehet.
Az életerő pontok számolása is változik: 2*Fizikum+Akaraterő+10.

Bármely feladatnak egy tetszőleges pozitív egész számban meghatározott célszáma van. A célszám értékétől függ, hogy mennyi fáradáspontot szükséges levonni a próba végrehajtása után, függetlenül attól, hogy az adott feladat sikeres volt, vagy sem. A könnyebb használhatóság, átláthatóság szempontjából a célszámokat 5 pontos intervallumonként szinteknek nevezzük. Ha a karakter próbájának nehézségét szinttel határozzuk meg, az célszámként minden esetben a szint legalacsonyabb célszámát jelenti. Egy adott próba elleni ellenpróba akkor sikeres, ha legalább 1 ponttal nagyobb, mint az eredeti érték.

Célszám FP
0-3 0
4-8 1
9-13 2
14-17 3
18-21 4
22-24 5
25-27 6
28-29 7
30-31 8
32 9
33 10

32-es célszám felett minden pont esetén egyel nő az FP föltség.

Célszám Szint neve
0-4 Egyszerű
5-9 Enyhe
10-14 Közepes
15-19 Normál
20-24 Bonyolult
25-29 Nehéz
30-34 Komplikált
35-39 Hősies
40-44 Emberfeletti
45-49 Elérhetetlen
50- Lehetetlen

Varázslás és genotípusok

A hermetikus mágia kialakulása során kényelmi szempontokat is hangsúlyosan figyelembe vettek, ezért alakult ki a pálcával és igével való varázslás szokása. A karakterek azonban ezek nélkül is képesek lehetnek a varázslásra, azonban ilyen esetekben a próbáikat levonások illetik:
Fókusz nélkül -3, ige nélkül -2, mindkettő elhagyása esetén összeadva -5.
Ezeket előnyök és hátrányok befolyásolhatják.

Minden mágusnak veleszületett tehetsége van a bizonyos elemű varázslatok könnyebb elvégzéséhez. Ritka esetben ezek meg is egyeznek, és egy elemhez kapcsolódnak (elemi mágusok), de amúgy is van hatásuk az átlagos mágusok életére is. A karakternél meghatározott genotípushoz tartozó típusú hermetikus varázslatok és asztrál-, mentálmágia 1 Fáradásponttal kevesebbe kerülnek. Ha azonos a két genotípus, kettővel kevesebb.

Talanok és varázstárgyak

Mivel a talanok, és a sutták ( 0-4 es mágia alaptulajdonságig) nem rendelkeznek a varázstárgyak elbírásához kellő mágiapotenciállal, ezért az ő aurájuk számára elbírható mennyiségű varázstárgy a Fizikum tulajdonság függvénye. Fizikum szintnyi varázstárgyat, és ugyanúgy, ahogy a mágusoknál, Fizikum szintnyi bájitalt bír el a szervezetük.

Vagyoni helyzet

Egy teljesen átlagos, hétköznapi ember (karakter) rendelkezik valamilyen jövedelemmel (leggyakrabban munkából) és lakhatással. A karakter a jövedelméből fedezi a lakhatás költségeit (ezért mindegy, hogy bérelt, hitelre vett, vagy saját ingatlanban lakik pl.), a (jellemzően átlagos) életvitelének költségeit, a szórakozását. Családdal lakóknál, tanulóknál a jövedelem rendszerint a szülőktől kapott javadalmazás (zsebpénz), így a fent leírt költségek fedezése már szintén megtörténik.
Az anyagi háttérrel rendelkező karaktereknek megtakarításaik, befektetéseik (vagyonuk) és a normális jövedelmen felül havi plusz bevételük is van.

A szegény karaktereknek nemhogy megtakarításaik nincsenek, de még gyakran tartozásaik is vannak, valamint a normális jövedelemnél havonta kevesebbhez jutnak csak (levonás). Ennek oka lehet valamilyen törlesztés, munkanélküliség, vagy bármi, ami ezt magyarázza.
Ha a szegény karakter jövedelme a levonás után olyan alacsony lesz, hogy a lakhatásra, életvitelre sem elegendő, akkor bizony a karakterből hajléktalan is lehet.


----------------------------------------
Szabálykiegészítés a karakterlap formázásához, és játékhoz

Nem rejthető tartalmak a Karakterlapon:

A karakterlapokon (Adatlapok) nagy .css-formázási lehetőséget biztosítunk a megfelelő mezők szabad felhasználásával, azonban vannak olyan információk, és funkciók az oldal adminisztrátorai és a Mesélők (illetve a többi felhasználó) számára is, amik megjelenése elengedhetetlenek, hisz anélkül jópár funkció elérhetetlenné válik.
Így a karakterlapokon a következő tartalmak, div-ek nem rejthetőek el, azokat első megnyitással látni kell (nem alkalmazható a kinyit-becsuk, lenyíló kód alatt):
 • A "nez" megnevezésű div (Nem, életkor, testalkat, vonások, szem, haj, általános öltözet, első benyomás, kisugárzás)
 • A karakterlap alján megjelenő táblázatinformációk, melyek tartalmazzák a következőket: Felszerelés és egyéb mesélői információk, regisztráció időpontja, sárkány, karakterlap szerkesztése, mesélői komment, üzenet küldése, karakterkoncepció / mesélői információk.

Karakterlap- és játéktartalom:

Az oldalon nincs a regisztráció életkorhoz kötve, minden érdeklődő megkötések nélkül készíthet Martion Szerepjáték karaktert. Épp emiatt a nyitottság miatt azonban fontos a gyermekek, az ifjúság, és a nem érdeklődők védelme, épp ezért a következő szabályokat hozzuk.

"A korhatár-besorolás egy olyan osztályozási rendszer, amely általában filmeket, sorozatokat, televíziós vagy rádiós műsorokat sorol be tartalmuk szerint különféle csoportokba. A besorolás célja a szülők és nevelők jobb tájékoztatása a gyermekek és fiatalok szellemi fejlődésére veszélyes vagy káros tartalmakról. A különféle kategóriákba eső produkciók nyilvánosságát hatóságilag korlátozzák a gyermekek és fiatalok védelme érdekében."

A Játéktéren és a Karakterlap leírásokban szintúgy előfordulhatnak ugyanilyen tartalmak, a játék, karakter típusától függően, így a "gyanútlan böngésző", legyen az akár fiatal, vagy csak más jellegű játékot, karaktert kedvelő felhasználó, megóvandó a nem kért, vagy károsnak megélhető tartalomtól.
Alapvetően ennek a segítségére van a korhatár-rendszer. A Játéktér, és a Karakterlapok egészére jellemző, hogy korhatárra való tekintett nélkül olvasható, a játékok az általános nagyközönséghez szólnak. Abból kell kiindulnunk, hogy a 12 éven aluli gyermekek is az olvasók részét képezhetik.

Minden más játék, és karakterlap, ami tartalmazhat a tizenkét, tizenhat, tizennyolc éven aluliak számára ártalmas elemeket, amik kedvezőtlenül hathatnak, esetleg ártalmas befolyást gyakorolnak - nem tiltott, de szigorúan korhatárfejléccel jelölendő. Altalános kategóriák, amik jelölendőek:
 • Erőszakos, erőszakra buzdító, közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra (fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, csonkítás, karakterhalál)
 • Fiatalokban félelemérzetet kelt. Fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésüket károsíthatja.
 • Közszemérmet sért, pornográf
 • Illegális drogokat, azok használatát írja le
Ehhez bővebben a következő jelölés az irányadó:
[12]
Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. A tizenkét éven aluli olvasókban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet (pl.: irodalmi szexuális utalás).

[16]
Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott. Alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetett módon utal erőszakra, illetve szexualitásra, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.

[18]
Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott. Alkalmas a fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása.

A korhatár megjelölése a Játéktéren a többi, esetleges jelölés előtt, ám ugyanazon szögletes zárójelben kell megjelenjen, attól a hozzászólástól kezdve, amiben az első tényleges "veszélyes" tartalom közzétételre kerül. Pl.: [12, kora délután, Szőlőssy-birtok]

Karakterképek:
Ugyanezen elven alapulva, a Martion Szerepjáték rendszerében regisztrált karakterlapokon (adatlapokon) a karakterhez tartozó fő képek nem lehetnek a gyermekek és az ifjúság, illetve az bizonyos tartalmaktól idegenkedő felhasználók lelki nyugalmának, fejlődésének ártalmas.
Épp ezért a karakterlapon szereplő fő kép (ami az első megnyitásra, központi helyen megjelenő kép, 1024*768-as felbontást figyelembe véve), valamint a karakterlistában megjelenő kis kép, nem ábrázolhat:
 • Erőszakos, erőszakra buzdító, közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartást.
 • Fiatalokban félelemérzetet keltő. Fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsító ábrázolást.
 • Közszemérmet sértő, pornográf tartalmat: meztelen, félmeztelen alakok nemtől függetlenül. A ruházat lehetőleg fedje az első és másodlagos nemi jellegeket. Erősen szeduktív, erotikus, pornográf megjelenést.
 • Fegyvereket, lőszereket, robbanóanyagokat.
 • Gyógyszerhasználatot, droghasználatot, alkoholt, dohányzást, káros magatartást.
Többi kép tekintetében irányadó: Amennyiben a felső kategóriába eső további képeket tartalmaz a karakterlap, úgy azt láthatóan, szövegesen jelezni kell a karakterlapon.

Ha bárki úgy gondolja, hogy a felsorolt kategóriákba esik a képe, karakterlapja, játéka, de ebben nem biztos, úgy kérheti a Mesélők segítségét ennek tekintetében. Továbbá a mesélők igyekeznek az érintett karakterlapok gazdáit értesíteni, illetve általánosan jelezni minden egyebet a Játéktéren.


Mesélők


Megosztás a Facebook-on
Hozzászólások
Mesélő, meselo | 2012.05.01. 22:20:39
Konkrét problémás eseteknél nyugodtan meg lehet keresni minket privátban.
Válasz erre
Hajdú Lilla Alíz, lorton | 2012.05.01. 21:24:12
Elméletben a diák már nem állíthatja maga a korát, csak a mesélők.
És 13 évesek simán rohangálnak ekkora tűsarkúban manapság. :D Bizarr, de megteszik... :D
Előzmény: Morus-Péterfi Artemis, 2012.05.01. 19:14:47
Válasz erre
Morus-Péterfi Artemis, ferfex | 2012.05.01. 19:25:58
A 14-et elírtam, sorry, pl 14 feletti.
Előzmény: Morus-Péterfi Artemis, 2012.05.01. 19:14:47
Válasz erre
Morus-Péterfi Artemis, ferfex | 2012.05.01. 19:14:47
Klassz:D.
Támogatom azt a felvetést,ami a karképek megválasztására vonatkozik.:D Látni egy-két érdekes dolgot... Bár az is érdekes, hogy sokszor a kort módosítják meg (pl. első évesen 14 éves a kari) vagy hogy az aktuális állapotnál ad meg olyan leírást/képet, ami a karakter korának nem megfelelő. (Gondolok itt arra, hogy egy 11-13 éves nem igazán rohangál 10cm-es vagy nagyobb tűsarokban...)
Válasz erre
Cirill, karpena | 2012.05.01. 12:34:56
Fantörpikus. :D
Válasz erre
Mesélő, meselo | 2012.05.01. 12:05:33
Teljesen jó :)
Előzmény: Jurai Cirill, 2012.05.01. 10:18:01
Válasz erre
Jurai Cirill, karpena | 2012.05.01. 10:18:01
Technikailag, ennél a karinál ez így megfelel? Nincs letiltva, kint is van, meg nem is, és mégis. Aki olvasni akarja, az olvashatja, nektek meg elvileg megmaradt a funkció.
Válasz erre
Kaszás Adrienn, felnott | 2012.04.30. 21:49:32
Aztaaaaaa.... Mondjuk eleve ott a gond, hogy vajon miért váltott át? kétlem, hogy így állt rajtam bosszút, mert elrejtettem őt...
Válasz erre
Mesélő, meselo | 2012.04.30. 21:48:33
Igen, így ki tudtuk javítani a korát adatbázis nélkül, például. :)
Válasz erre
Kaszás Adrienn, felnott | 2012.04.30. 21:43:23
Tessék, így most nagyon dekoratív (érezzétek az iróniát) és legalább leredukálta valamikor a rendszer 11 évesre. Wow...
Válasz erre
Mesélő, meselo | 2012.04.30. 21:35:55
A nez class-ba tartozó div tartalma hiányzik (nem az adatok, hanem a mesélői funkciók).
Előzmény: Kaszás Adrienn, 2012.04.30. 21:26:46
Válasz erre
Kaszás Adrienn, felnott | 2012.04.30. 21:31:19
//Kiegészítés:
Az élettörténetén kívül, amit még nem volt agyam újrafogalmazni, és egyébként sem része annak a divnek.//
Válasz erre
Hansel Gábor, felnott | 2012.04.30. 21:28:24
*ragaszt a homlokára egy 18as karikát*

Szerintem ezek nem teljesìthetetlen kérések, meg érthetők is. Az adatlapon meg lehet jelölni a korhatáros tartalmat - sőt aki picit is járatosabb a htmlben meg css-ben az elég frappánsan meg tudja oldani /ez alól persze én kivétel vagyok, mert se csshez se htmlhez nem konyítok :'D/
Válasz erre
Kaszás Adrienn, felnott | 2012.04.30. 21:26:46
Oké... Akkor kérdezem máshogy. Mi nincs kint ezen a karakterlapomon, aminek elérhetőnek kellene lennie?
Válasz erre
Mesélő, meselo | 2012.04.30. 21:22:22
Niko: Sajnos ez a régi rendszer már ilyen és ilyen is fog maradni, azt szeretnénk mindannyian, ha a Martion2 minél hamarabb elkészülhetne, azért is gyűltünk össze ma is.
Mirci: Éppen az előbb lett leírva, idézem: "mivel mesélők számára elérhető menüt tartalmaz, amit ha elrejtetek, máshogy nem érünk el. "
Azt a menüt, ami programozott funkció, pedig nem tudod beírni a koncepciós dobozba.
Válasz erre
Hajdú Lilla Alíz, lorton | 2012.04.30. 21:16:56
Ha minden igaz, van a szerkesztésben egy rész, ahova ha beírok, csak a mesélők látják. Nem megoldható, hogy aki a lapján ki akarja takarni ezt a részt, az oda beírhassa? Ott is látnátok, és a karilapot is úgy alakíthatná, ahogy akarja.
Előzmény: Manassé Messalin, 2012.04.30. 21:14:38
Válasz erre
Kaszás Adrienn, felnott | 2012.04.30. 21:16:43
De engem pont az zavart abban a divben, hogy szétrombolta a koncepciót. Ergo hiába helyezem át, sehol sem lesz jó helyen. Hiába méretezem át, nem lesz jó helyen. Egyéb ötlet?
Válasz erre
Hajdú Lilla Alíz, lorton | 2012.04.30. 21:15:00
Nem tehetnél ki a lapodra egy karikát? :D Figyelmeztetsz!
Előzmény: Haisz K. Szilvia, 2012.04.30. 21:05:02
Válasz erre
Manassé Messalin, tanar | 2012.04.30. 21:14:38
Persze, (elsősorban) a média- és a reklámtörvényekről van szó, mikor a korhatárról írunk :D
Amúgy a főképre (és az avatarokra) vonatkoznak az erősebb megszorítások, vagyis azokra, amit egy átlagos 1024x768-as monitoron látszanak. Lentebb lehet dohányozni, csak tessék kiírni. :)

Az általános beállítások a mi kérésünk, mivel mesélők számára elérhető menüt tartalmaz, amit ha elrejtetek, máshogy nem érünk el. Utóbbi tehát a mi kérésünk, bízunk benne, hogy azért így is számotokra széppé tudjátok tenni a karaktert.
Válasz erre
Haisz K. Szilvia, tanar | 2012.04.30. 21:05:02
Jó, azért remélhetőleg akiről egyetlen képe van az illetőnek, az az egy kép nem félmeztelen. De pl nekem is Dányinál egyetlen normális képe van, azon is cigarettát fog a kezében.
Válasz erre
Kaszás Adrienn, felnott | 2012.04.30. 21:01:15
Az is törvény, hogy egyedi karakterlapot szeretnék, ezért kiszedek egy divet belőle, de a leírásban benne van minden, ami ott lenne? Már bocsánat, de ezt az egyet szerettem volna, és hirtelen ez is törvényellenes lett. Pedig senkinek semmilyen kárt nem okoztam ezzel, úgy gondolom.
Válasz erre
Manassé Messalin, tanar | 2012.04.30. 20:58:07
A tizenegy évesektől nem várunk el semmit, ahogy photoshopot sem kell tudni mindenkinek használni. Persze a képvágás fejbúbtól állig sem rossz ötlet, ahhoz ugyanis a paint is elég :D
Amúgy a fentiek hivatalos törvények, szóval nem csak buliból csináljuk ezt.
Válasz erre
Haisz K. Szilvia, tanar | 2012.04.30. 20:48:42
*keresi a like-gombot.*
Válasz erre
Kaszás Adrienn, felnott | 2012.04.30. 20:43:52
Az nem elvárható, hogy valaki ép ésszel belássa, hogy tizenegy évesen nem gyújtunk rá, mert azt láttuk egy oldalon, de az elvárt, hogy mindenki profi photoshop mágus legyen? O.o
Válasz erre
Manassé Messalin, tanar | 2012.04.30. 20:42:31
A fejlécezéssel semmi probléma, teljesen jó :) Itt most elsődlegesen a karakterekről van szó.
És igen, akinek nincs más, hazsnáljon Phoroshop krémet :D
Válasz erre
Bereghy Brúnó, felnott | 2012.04.30. 20:34:30
És mit tegyek én, akinek nincs más képe?
Válasz erre
Haisz K. Szilvia, tanar | 2012.04.30. 20:16:09
Viszont akkor meg mi is a probléma? Mert szerintem akkor eddig is működött a fejlécezéses dolog, legfeljebb bántotta párak szemét, ha belefutottak egyik-másik ilyen játékba.
A külön témakör ezt kerülné el. Így nem lehetne "véletlenül" belefutni.
Persze, nekem semmi bajom a mostani rendszerrel sem, csak ötlet volt részemről.
Válasz erre
Kassie, meselo | 2012.04.30. 20:10:48
Egyébként jó példa erre az arany piramis privát részlege.
Válasz erre
Kassie, meselo | 2012.04.30. 20:09:54
Amennyiben olyan játék folyománya a 12, 16, 18-as történet, ami eredetileg nem ennek indult, szerintem nem lenne szerencsés, hogy iksz hosszászólás után elvonulunk egy külön témába. És többnyire szerintem mindegyik játék így indul.
Természetesen az ilyen jellegű helyek ahol mondhatni csak magas korhatárhoz kötött játékok folynának az első hozzászólástól (olyan szórakozóhely, vérpad, stb XD), a téma nevében is meg is van jelölve.
Előzmény: Haisz K. Szilvia, 2012.04.30. 19:51:55
Válasz erre
Haisz K. Szilvia, tanar | 2012.04.30. 20:09:28
Igazából ez meg már az egyéni megítélés dolga. Korhatáros oldalra is felmehet bárki, attól, hogy elvileg nem tehetné. ^^
A figyelmeztetés, kiírás a témakör nevében megtörténik, innét szvsz "nem mondhatja senki, hogy nem szóltunk".

Balázs, ugyan azt írtad le, amit én képzelek. Lenne egy "16/18+" témakör, amin belül meglennének, mit tudom én, a főbb témakörök - Marót, Bp, Hegyalja, Városok, stb - és azon belül oda fejlécezik az ember, ahova akar, offban meg hozzáírja, hogy "Előzmény: Fogadó a Félszemű lidérchez, 123456. reag"

Nem hiszem, hogy túl kellene bonyolítani.
Válasz erre
Váradi Balázs, neredin | 2012.04.30. 20:05:33
Nem kell feltétlenül neki egy központi topic. Szerintem lehetne egy pár ilyen, ami bizonyos helyek alteregója. Gondolok itt mondjuk egy diszkóra, ahol a nagy piálást, vagy esetleg drogozást ki lehet játszani. És akkor a helyszínen belül át lehetne lépni mondjuk annak a 18-as megfelelőjére.
Válasz erre
Arlutz Marcell, felnott | 2012.04.30. 20:00:45
Az ötlet maga szerintem nem rossz, de akkor egy helyre lenne koncentrálva a téma, és akkor még keresnie sem kell annak, aki el akarja olvasni, annak ellenére, hogy nem tehetné.
Válasz erre
Haisz K. Szilvia, tanar | 2012.04.30. 19:51:55
Nem tudom, hogy vagytok vele, vagy gondoltatok e rá, de véleményem szerint a legtisztább egy korhatáros témakör lenne a legegyszerűbb megoldás. Offban be lehet írni a játéknál, hogy folytatás itt és itt, aztán átvonulni oda, ott meg aki akarja, olvassa, aki nem, nem, és csókolom.
Aki nem akarja, annak nem fog szembejönni véletlenszerűen a játéktéren, csak ha tudatosan téved a témakörbe.

Egyéb építő jellegű véleményem/ötletem nincs, így a többit megtartom magamnak. :)
Válasz erre
Kassie, tanar | 2012.04.30. 19:41:43
Köszönjük szépen, teljesen igaz, bár ezt nem lehet szabályozni ilyen egzakt módon, ez sokkalinkább a karakteralkotás részleteihez tartozik. A Karakterképek hírben (ha még nincs benne) belefogalmazandó, és találunk neki a szabályok között is valami megfelelő helyet.
Válasz erre
Váradi Balázs, neredin | 2012.04.30. 19:36:16
Nagyon támogatom ezt a cikket, és egy ideje szerintem már hiányzott is ez innen. Főleg a karakterképekre, koncepciókra vonatkozó rész.
Esetleg kiegészíteném annyival, ami mindezekhez képest semmiség, hogy nyilvánvalóan nem meghatározható kitétel, de érdemes lenne felhasználóknak jobban odafigyelni karakterkép megválasztásakor. Pl.: képen szereplő személy és játékban szereplő karaktere között reális arányban oszlik-e meg az életkor.
Ergo egy harminc éves(vagy annak kinéző)nő, vagy férfi teljesen logikátlan egy tizenhat-nyolc éves karakternek. Csupán csak figyelem felhívás miatt.
Válasz erre
 

Friss hírek (összes)
Utolsó órák
 • Jelenleg nincs olyan friss óra a saját évfolyamodon, aminek még nem oldottad meg a házi feladatát.